(22) 512 86 16 Infolinia, zamówienia telefoniczne (pn-pt 9:00-21:00)
Sprawdź aktualny termin dostawy po zalogowaniu.
Kategorie

Glade By Brise Automatic Spray Czysta Świeżość Odświeżacz Powietrza 269 Ml

GLADE by Brise Automatic Spray Czysta świeżość Odświeżacz powietrza

 21.59 zł

Cena za 1L 80.26zł

Dodaj
j.m.: opak. 269ml
Automatyczny odświeżacz powietrza.

Cechy produktu

3w1:
eliminuje nieprzyjemny zapach, nadaje uczucie świeżości, pełni funkcję dekoracyjną
działa aż do 60* dni
* W oparciu o 36 minutowe ustawienie

Opis produktu

1 urządzenie
1 zapas
2 baterie AA

Przygotowanie i stosowanie

2 sposoby użycia:
• Przycisk Boost:
Wciśnij przycisk zawsze wtedy, gdy potrzebujesz dodatkowego odświeżenia.
• Ustawienie czasu:
Wybierz 1 z 3 możliwych ustawień w zależności od preferowanej częstotliwości uwalniania zapachu.

Marka producenta
Marka SC Johnson
Marka standaryzowana
Marka Glade by Brise
Podmarka
Podmarka Automatic Spray
Nazwa produktu uregulowana prawnie

Automatyczny odświeżacz powietrza.

Marka

Glade by Brise

Cechy

3w1: eliminuje nieprzyjemny zapach, nadaje uczucie świeżości, pełni funkcję dekoracyjną

1 zapas działa aż do 60* dni

*W oparciu o 36 minutowe ustawienie

Zawartość opakowania

1 urządzenie

1 zapas

2 baterie AA

Logotypy stron trzecich
Znak CE – zgodność z przepisami UE
Adres firmy

ul. Taśmowa 7 02-677 Warszawa

Opis produktu

Glade Automatic Spray wprowadza do Twojego wnętrza cudowny i dostrzegalny zapach tydzień po tygodniu - automatycznie. Idealny do dużych pomieszczeń.

Company Name

SC Johnson Sp. z o.o.

Rodzaj przechowywania
Typ Przechowywać w temperaturze otoczenia
Przygotowanie i stosowanie

2 sposoby użycia: Przycisk Boost: Wciśnij przycisk zawsze wtedy, gdy potrzebujesz dodatkowego odświeżenia. Ustawienie czasu: Wybierz 1 z 3 możliwych ustawień w zależności od preferowanej częstotliwości uwalniania się zapachu. Wieszanie: 1. Włóż wkręty* w ścianę. 2. Umieść urządzenie na wkrętach**. *Opakowanie nie zawiera wkrętów ** Dopasuj odpowiednio długość wkręta Sposób użycia: 1. Naciśnij i otwórz. Upewnij się, że włącznik jest w pozycji OFF. 2. Pociągnij i usuń czerwony pasek zabezpieczający w celu aktywowania urządzenia. 3. Uruchom urządzenie przez wybór preferowanej częstotliwości uwalniania się zapachu. Następnie zamknij je. Zapach uwolni się automatycznie po kilku sekundach. 4. Powieś. Dla natychmiastowego uwolnienia zapachu: wciśnij przycisk znajdujący się na tylnej części urządzenia.

Średnia miara
Średnia miara (e)
Jednostka (specyficzna)
Jednostka (specyficzna) Mililitrów
Kraj
Kraj produkcji UE
Rodzaj opakowania
Typ Karton
Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy 269
Wymiar
Wymagana wysokość na półce 208
Wymagana szerokość na półce 95
Wymagana głębokość na półce 95
Waga
Waga brutto 557
Sprzedaż jednostkowa
Wysokość 208
Szerokość 95
Głębokość 95
Pochodzenie
Tekst dowolny o pochodzeniu UE
Rozmiar opakowania

269

Jednostka (tekst opisowy)

ml

Adres zwrotny

SC Johnson Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7 02-677 Warszawa tel.: +48 22 445 88 00 Infolinia 0801 11 12 11 (całkowity koszt połącz. wg taryfy lokalnej) www.scjproducts.info www.scjohnson.com

Adres dystrybutora

SC Johnson Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7 02-677 Warszawa

Telefon/Fax kontaktowy

+48224458800

801111211

Adres internetowy

www.scjproducts.info

www.scjohnson.com

Języki na opakowaniu
czeski
polski
Regulacje CLP
płomień Niebezpieczeństwo
wykrzyknik Niebezpieczeństwo
Język produktu
Główny język opisu polski
Język danych polski
Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna Odświeżacz powietrza
Wariant Czysta świeżość
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Glade by Brise Automatic Spray Czysta Świeżość - automatyczny odświeżacz powietrza. Niebezpieczeństwo Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. Używać zgodnie ze sposobem użycia. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny. Zawiera octan 4-tert-butylocykloheksylu, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametylo-2-naftylo)etan-1-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Baterie: Urządzenie zasilane jest bateriami alkalicznymi typu AA. Używać tylko baterii typu AA. Przy zakładaniu baterii prawidłowo dopasować (+/-). Nie doładowywać baterii. Baterie chronić przed bezpośrednim działaniem wody, ognia lub wysokiej temperatury. Baterii nie otwierać i nie wrzucać do ognia, gdyż mogą eksplodować, wyciekać lub spowodować uszkodzenia. Informacja środowiskowa: Symbol przekreślonego kosza umieszczony na produkcie oraz bateriach wskazuje na selektywne zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii. Nie należy wyrzucać zużytego sprzętu i baterii łącznie z innymi odpadami. Niewłaściwe usuwanie zużytego sprzętu i baterii potencjalnie może spowodować niekorzystne skutki dla środowiska i zdrowia ludzi wynikające z obecności składników niebezpiecznych w sprzęcie i w bateriach.

EAN: 5000204908565