(22) 512 86 16 Infolinia, zamówienia telefoniczne (pn-pt 9:00-21:00)
Sprawdź aktualny termin dostawy po zalogowaniu.
Kategorie

Glade Automatic Spray Pure Clean Linen Automatyczny Odświeżacz Powietrza 269 Ml

GLADE Automatic Spray Pure Clean Linen Automatyczny odświeżacz powietrza

 23.99 zł

Cena za 1L 89.18zł

Dodaj
j.m.: opak. 269ml

Cechy produktu

3w1:
eliminuje nieprzyjemny zapach, nadaje uczucie świeżości, pełni funkcję dekoracyjną
działa aż do 60* dni
* W oparciu o 36 minutowe ustawienie

Opis produktu

1 urządzenie
1 zapas
2 baterie AA

Przygotowanie i stosowanie

2 sposoby użycia:
• Przycisk Boost:
Wciśnij przycisk zawsze wtedy, gdy potrzebujesz dodatkowego odświeżenia.
• Ustawienie czasu:
Wybierz 1 z 3 możliwych ustawień w zależności od preferowanej częstotliwości uwalniania zapachu.

Marka producenta
Marka SC Johnson
Marka standaryzowana
Marka Glade
Podmarka
Podmarka Automatic Spray
Nazwa produktu uregulowana prawnie

Automatyczny odświeżacz powietrza

Marka

Glade

Zawartość opakowania

1 urządzenie Glade

2 baterie AA

1 zapas Glade

Logotypy stron trzecich
Znak CE – zgodność z przepisami UE
Green Dot
Adres firmy

ul. Taśmowa 7 02-677 Warszawa

Opis produktu

Lubiany, przyjemny zapach świeżo wyschniętego prania zyskuje nowoczesny charakter. Dzięki nutom arbuza, rześkiego powietrza i musującej, cytrusowej mieszanki. Twój pokój zawsze będzie zachęcał do wejścia

Nazwa firmy

SC Johnson Sp. z o.o.

Rodzaj przechowywania
Typ Przechowywać w temperaturze otoczenia
Przygotowanie i stosowanie

Ustawienie czasu: Wybierz 1 z 3 możliwych ustawień w zależności od preferowanej częstotliwości uwalniania zapachu (co 9, 18 lub 36 minut). Wciśnij przycisk z tyłu urządzenia zawsze wtedy, gdy potrzebujesz dodatkowego odświeżenia. Przy ustawieniu co 36 minut urządzenie działa aż do 60 dni.

Średnia miara
Średnia miara (e)
Jednostka (specyficzna)
Jednostka (specyficzna) Mililitrów
Kraj
Kraj pochodzenia Produkt UE
Rodzaj opakowania
Typ Karton
Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy 269
Wymiar
Wymagana wysokość na półce 209
Wymagana szerokość na półce 93
Wymagana głębokość na półce 93
Waga
Waga brutto 560
Jednostka sprzedażowa
Wysokość 209
Szerokość 93
Głębokość 93
Pochodzenie
Tekst dowolny o pochodzeniu UE
Rozmiar opakowania

269

Jednostka (tekst opisowy)

ml

Adres producenta

SC Johnson Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7 02-677 Warszawa

Adres zwrotny

SC Johnson Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7 02-677 Warszawa tel.: +48 22 445 88 00 Infolinia 0801 11 12 11 (koszt połącz. wg taryfy operatora) www.scjohnson.com www.scjproducts.info

Telefon kontaktowy

+48224458800

801111211

Adres internetowy

www.scjohnson.com

www.scjproducts.info

Języki na opakowaniu
czeski
węgierski
polski
Regulacje CLP
wykrzyknik Niebezpieczeństwo
płomień Niebezpieczeństwo
Język produktu
Język danych polski
Główny język opisu polski
Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna Automatyczny odświeżacz powietrza
Wariant Pure Clean Linen
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Glade automatic spray - Pure Clean Linen - automatyczny odświeżacz powietrza Niebezpieczeństwo Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Zawiera: geraniol, octan 4-tert-butylocykloheksylu, citral, linalol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny. Baterie: Urządzenie zasilane jest bateriami alkalicznymi typu AA. Włożyć poprawnie (+/-). Nie doładowywać baterii. Nie otwierać baterii ani nie wrzucać do ognia. Mogą eksplodować, wyciekać lub spowodować uszkodzenia. Stosować wyłącznie baterie typu AA. WAŻNE: Zawsze trzymaj urządzenie z dala od twarzy. Informacja środowiskowa: Symbol przekreślonego kosza umieszczony na produkcie oraz bateriach wskazuje na selektywne zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii. Nie należy wyrzucać zużytego sprzętu i baterii łącznie z innymi odpadami. Niewłaściwe usuwanie zużytego sprzętu i baterii potencjalnie może spowodować niekorzystne skutki dla środowiska i zdrowia ludzi wynikające z obecności składników niebezpiecznych w sprzęcie i w bateriach.

EAN: 5000204073782